Оптимизация

  • Home
  • Оптимизация

SEO – оптимизация на сайт

Това е услуга, която помага на Вашия уеб сайт да получи по-добро позициониране в Google и останалите търсачки.
Услугата се дели на вътрешна и външна оптимизация. Част от процесът на вътрешната оптимизация включва работа по конструктивните файлове на сайта и въвеждане на специални оптимизационни кодове. Част от процесът на външната оптимизация включва регистриране и популяризиране в 50-те най-популярни търсачки и директории.