Хостинг

  • Home
  • Хостинг

Какво е хостинг?

Думата Хостинг произлиза от английската думата host, което означава – домакин, стопанин, съдържател. Хостинг сървърите са специални компютърни машини, които са постоянно свързани с интернет. Тези компютри отдават под наем част от своето пространство. Именно от такова пространство се нуждаете за да имате сайт. Това пространство, което ще бъде наето за вашия сайт се нарича хостинг пространство. Хостинг пространството се заплаща за година. На него са качени файловете на вашия сайт.